Clone Baby

Clone Baby

ดูหนัง

เรื่องย่อ

เนื้อเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับการทำโคลนนิ่งมนุษย์ ที่เป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุผลบางประการทีมนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการโคลนนิ่งเด็กขึ้นมา 11 คน โดยที่เด็กทุกคนจะมี DNA ตรงกัน แต่มี เพศ รูปร่างหน้าตา อุปนิสัยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื้อเรื่องดำเนินไปด้วยธีมเรื่องของ “เก้าอี้ดนตรี” นั่นคือมี “เก้าอี้เพียงตัวเดียว” ที่ถูกเตรียมไว้สำหรับคนเพียงคนเดียวเท่านั้น
 Clone Baby 8WNYn1w

Preview

ป้ายกำกับ:

เรื่องที่คล้ายกัน แนะนำให้ดู

Same category